Ακολουθεί μήνυμα σε ελληνικά:


Κανόνες του Shoutbox:

1. Απαγορεύονται τα greeklish

2. Απαγορεύονται οι βρισιές μεταξύ των μελών και γενικότερα οι άσεμνες εκφράσεις.

3. Απαγορεύονται τα links γενικότερα, ακόμα και με CODE Tags. Για το λόγο αυτό υπάρχουν τα Topics.

4. Απαγορεύονται τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

5. Απαγορεύονται τα ερωτήματα, υπάρχει τμήμα ερωτήσεων και εξυπηρέτησης μελών.

Εκ της διαχείρισης του www.yourforum.gr

__________________________________

Shoutbox Rules:


Announcement towards our members


1. Greeklish are forbidden.

2. Cursing against other members or foul language in general is forbidden.

3. Links in general, live or even with CODE Tags Απαγορεύονται οι βρισιές μεταξύ των μελών και γενικότερα οι άσεμνες εκφράσεις. We have topics for that .

4. CAPITALS are forbidden.

5. Requests are forbidden, we feature a Request section and User Assistance for that.

www.yourforum.gr Management