"Την επιτακτική ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της ΑΤΕ με νέα κεφάλαια από το Δημόσιο υπογραμμίζουν οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας που δημοσιεύθηκαν χθες και εμφανίζουν απογοητευτική εικόνα, καθώς η μοναδική τράπεζα που απέτυχε στα τεστ αντοχής των ευρωπαϊκών αρχών «καίει» κεφάλαια με γρήγορους ρυθμούς, ενώ ανησυχητική κρίνεται και η φυγή καταθετών.

Οι ζημιές α’ εξαμήνου της ΑΤΕ πλησίασαν τα 110 εκατ. ευρώ, από κέρδη 71,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ αν προστεθούν και τα 25,2 εκατ. ευρώ μερίσματος για τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου οι καθαρές ζημιές ξεπερνούν τα 135 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση του ομίλου έκανε «βουτιά» 350 εκατ. ευρώ, καθώς μειώθηκε από 1,3 δις. ευρώ σε 946 εκατ. ευρώ.

Οι απώλειες για την Αγροτική έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις, καθώς:

Το συνολικό κονδύλι των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκε από 1,25 δις. ευρώ στο τέλος του 2009 σε 1,42 δις. ευρώ. Μεταξύ Ιουνίου 2009 και Ιουνίου 2010 το ποσοστό των δανείων με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών έχει εκτιναχθεί από 7,2% σε 9,6%.

Η κρίση της αγοράς ομολόγων έφερε μεγάλες ζημιές στην ΑΤΕ από το εμπορικό της χαρτοφυλάκιο, οι οποίες πλησίασαν τα 130 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 108 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2009. Οι θέσεις σε ελληνικά ομόλογα θα είχαν «κάψει» την ΑΤΕ, αν δεν είχε προχωρήσει, όπως και άλλες ελληνικές τράπεζες, σε ένα λογιστικό τέχνασμα μεγάλης εμβέλειας, μεταφέροντας τίτλους αξίας περίπου 2,5 δις. ευρώ στο χαρτοφυλάκιο διακρατούμενων ως τη λήξη, για να αποφευχθεί μια τεράστια ζημιά που θα εγγραφόταν από τη μείωση της αγοραίας αξίας των ομολόγων.

Ανησυχητικός είναι και ο ρυθμός μείωσης των καταθέσεων, για μια τράπεζα κατά πλειοψηφία κρατική, που θα περίμενε κανείς να αξιοποιήσει αυτή την «εγγύηση» για να συγκρατήσει τις εκροές, μέσα στην ανασφάλεια αυτής της περιόδου. Από 22,6 δις. ευρώ, οι καταθέσεις μειώθηκαν σε 20,5 δις. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των εκροών να προέρχονται από τις καταθέσεις λιανικής. Οι ενισχύσεις ρευστότητας που έχει λάβει συνολικά η ΑΤΕ από το Δημόσιο (εγγυήσεις και ειδικά ομόλογα) ξεπερνούν ήδη τα 2 δις. ευρώ, ενώ πλησιάζουν τα 10 δις. ευρώ τα στοιχεία ενεργητικού που έχουν δεσμευθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για χρηματοδοτήσεις από την ΕΚΤ.

Μέσα στο α’ εξάμηνο, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας μειώθηκε από 9,17% σε 8,41%, ενώ μεγάλη ήταν η μείωση του δείκτη βασικών κεφαλαίων, από 8,36% σε 7,24%. Στα πρόσφατα τεστ αντοχής, η ΑΤΕ ήταν η μοναδική τράπεζα που στο ακραίο σενάριο εμφάνιζε υστέρηση κεφαλαιακής επάρκειας, σε σχέση με το στόχο του 6% που είχαν θέσει οι εποπτικές αρχές για το βασικό δείκτη. Το «έλλειμμα» κεφαλαίων υπολογίσθηκε σε 242 εκατ. ευρώ και θα πρέπει να καλυφθεί από το Δημόσιο.

Η διοίκηση Πανταλάκη, πέραν της προετοιμασίας της αύξησης κεφαλαίου, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, ακολουθεί αυτή την περίοδο αυστηρή πολιτική περιστολής των εξόδων, ενώ πρόσφατα «διόρθωσε» τα περιθώρια κέρδους από τις χορηγήσεις, με μια γενναία αύξηση στα βασικά επιτόκια.

Βασική προτεραιότητα είναι και η κατάρτιση σχεδίου εξυγίανσης της τράπεζας, το οποίο θα πρέπει να εκπονηθεί παράλληλα με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το μεγάλο πολιτικό ερώτημα στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης είναι ποια τύχη θα έχουν οι εξωτραπεζικές συμμετοχές της ΑΤΕ σε μεγάλες εταιρείες του πρωτογενούς τομέα. Μια στρατηγική εξόδου με εκποίηση των μονάδων αυτών εκτιμάται ότι τελικά θα επιβληθεί εκ των πραγμάτων, φέρνοντας τη διοίκηση Πανταλάκη και την κυβέρνηση σε σύγκρουση με τους αγροτοσυνδικαλιστές του κυβερνητικού χώρου και τις τοπικές κοινωνίες. Γι’ αυτό και εκτιμάται ότι οι επόμενες κινήσεις προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης της ΑΤΕ θα παραμείνουν «παγωμένες» μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές του φθινοπώρου."


Source : sofokleous10.gr