Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), προετοιμάζει και συντονίζει τη διοργάνωση του συνεδρίου με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Τουρισμός», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2007, στο Συνεδριακό Κέντρο Expo Athens, στην Ανθούσα, παράλληλα με τη μεγαλύτερη έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας dte-Digital Technology Expo 2007 (8-11 Νοεμβρίου 2007).

Η διοργάνωση του Συνεδρίου γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης 33/ 2005: «Enhancing the cooperation between ICT suppliers and SMEs at regional Level» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σκοπεύει να καταγράψει τις απαιτούμενες αλλαγές και ανάγκες για την εκμετάλλευση των Νέων Τεχνολογιών από τις ΜΜΕ Τουρισμού με την ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κλάδων ΤΠΕ και Τουρισμού στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου θα είναι:

* Ενότητα 1: Παρουσίαση του Έργου
* Eνότητα 2: Βέλτιστες Πρακτικές Αξιοποίησης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ της Τουριστικής Βιομηχανίας, Μέρος 1ο
* Ενότητα 3: Βέλτιστες Πρακτικές Αξιοποίησης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ της Τουριστικής Βιομηχανίας, Μέρος 2ο
* Ενότητα 4: Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων ΤΠΕ & ΜΜΕ Τουρισμού

Σε ποιους απευθύνεται:

* Επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Τουριστική Βιομηχανία
* Επιχειρήσεις από την Τουριστική Βιομηχανία που θέλουν να εντάξουν τις Νέες Τεχνολογίες στην λειτουργία τους
* Οργανισμούς, Φορείς, Ερευνητές


Business Match Making
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου προβλέπεται ειδική ενότητα για επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ Επιχειρήσεων του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και του κλάδου Τουρισμού.

Το Συνέδριο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL Technology for innovation/ ICT industries and E-business.

Συμμετοχή